2015-2016

CEAC - Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii

DOCUMENTELE  COMISIEI

 

 ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

·          

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C. AN ŞCOLAR 2015– 2016

·         

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

·         

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)