2017-2018

 

CEAC - COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DOCUMENTELE  COMISIEI

ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARESI ASIGURAREA CALITATII DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU 2014 - 2019

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C. AN ŞCOLAR 2017– 2018

REGULAMENT DE  ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE CEAC

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)