2015-2016

Documentele școlii

 
 
 

COMISIILE METODICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

 

PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII

 

PLAN MANAGERIAL DIRECTOR

 

PLAN OPERAȚIONAL

 

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I

 

PLANIFICAREA CLASELOR LA INSTRUIREA PRACTICA

 

 

FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC