Anunț pentru elevii liceului înscriși la Examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2017

17.08.2017 10:04

Anunț pentru elevii liceului înscriși la Examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2017


Elevii înscriși se vor prezenta pentru susținerea examenului de bacalaureat la Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu” Buzău.

În această sesiune examenul de bacalaureat începe cu probele scrise si continua cu competențele lingvistice si digitale, după cum urmează:
21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă...
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
29-30 august 2017 Evaluarea competențelor digitale - proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
1 septembrie 2017 Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestațiilor (orele 16:00 - 20:00)

Pentru mai multe informații privind programarea probelor de examen verificați avizierul Liceului Tehnologic „Costin Nenițescu” Buzău.
Sa nu uitați de Cartea de identitate!!!!
Multăăăă baftă!!!!