CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

29.10.2015 23:27

OMECȘ nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016

 

Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

 

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

 

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

 

Sesiunea iunie-iulie 2016

30 mai – 3 iunie 2016 

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13 - 15 iunie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15 - 17 iunie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21 – 24 iunie 2016

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

4 iulie2016

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

5 iulie 2016

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

6 iulie 2016

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

8 iulie 2016

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

12 iulie 2015

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

12 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016

18 – 22 iulie 2016

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 august 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17-19 august 2016

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18-19 august 2016

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

23 august 2016

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

24 august 2016

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

26 august 2016

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

29 august2016

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31august2016

Rezolvarea contestaţiilor

1 septembrie2016

Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor