Examen de Bacalaureat 2018, COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE, sesiunea august-septembrie

22.08.2018 15:22

În atenția candidaților înscriși la examenul de Bacalaureat 2018, COMPETENŢE LINGVISTICE ŞI DIGITALE, sesiunea august-septembrie!!

Probele de COMPETENŢE LINGVISTICE ŞI DIGITALE din cadrul

Examenului de Bacalaureat se desfășoară la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău.

ELEVII SE VOR PREZENTA LA EXAMEN CU DOCUMENTUL DE IDENTITATE.

ELEVII VOR INTRA ÎN SALĂ  CU CEL PUTIN 30 MIN. ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROBELOR CONFORM PLANIFICARII FACUTE DE COMISIA DE BACALAUREAT, astfel:

24.08. 2018  - ora 0900

Competenţe lingvistice de comunicare orală în limba  română – proba A

29.08. 2018  - ora 1300

Competenţe digitale – proba D  

30.08.2018 februarie 2018   - ora 900

Competenţe lingvistice într-o limbă de  circulaţie  internaţională – proba C - proba orală – LIMBA ENGLEZA

31.08. 2018   - ora 1200

Competenţe lingvistice într-o limbă de  circulaţie internaţională – proba C – înțelegerea textului audiat și proba scrisă LIMBA ENGLEZA/ LIMBA FRANCEZA