Metodologie Bacalaureat 2015

17.03.2015 15:37

 

Metodologia pentru examenul de bacalaureat in anul scolar 2014 2015 o gasiti accesand  link-ul:

 www.edu.ro/index.php/articles/22038

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat național – 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

 

25 – 29 mai 2015

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015  

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8 - 10 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10 - 12 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

15 – 19 iunie 2015

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 - 26 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015  

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 - 9 iulie 2015  

Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2015

 

13 – 17 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 -19 august 2015  

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 - 21 august 2015  

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015  

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015  

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015  

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015  

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015  

Afişarea rezultatelor finale

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice