,,Creativitate și inventivitate în activitatea didactică”

 

 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI /SIMPOZIONULUI REGIONAL

“CREATIVITATE ȘI INVENTIVITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

(cuprins în CAERI poz. 1922 - Anexa nr.7 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018), Ediția a II-a, 23.03.2018

 

 

GRUP  ŢINTĂ

      -Concursul se adresează elevilor din învățământul gimnazial și liceal

      -Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII PRINCIPALE

·         Concursul Regional adresat elevilor este structurat pe 2 secțiuni:

-            Secțiunea A: Creativitatea  și inventivitatea elevilor

-            Secțiunea B: Invenții ce au schimbat lumea

·         Simpozionul Regional adresat cadrelor didactice este structurat pe 2 secțiuni:

-          Secțiunea A: Modalități de dezvoltare a capacității creatoare a elevilor

-          Secțiunea B: Actualități din domeniul specializării în sprijinul învățării permanente

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI TERMEN DE ÎNSCRIERE

Participarea la simpozion și la concurs este indirectă, prin trimiterea lucrărilor. La simpozion pot participa cadre didactice care predau în învățământul gimnazial și liceal,  iar la concurs pot participa elevi din clasele V-XII.

Participarea la concurs cu elevi nu este condiționată și de participarea la simpozion a cadrelor didactice coordonatoare și invers.

Înscrierea se va face pe baza  Fişei de înscriere (Anexa 1 pentru simpozion, Anexa 2 pentru concurs) și opțional a Acordului de parteneriat (în două exemplare, Anexa 3) la adresa de mail simpozion_interjudetean_2017@yahoo.com.

Concursul/Simpozionul Regional “Creativitate și inventivitate în activitatea didactică”se va desfășura în data de: 23.03.2018 la sediul Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Buzău.

Lucrările elevilor pot fi realizate în format word, power point, prezi, iar lucrările cadrelor didactice se realizează doar în word.

Se va realiza o revistă on-line (cu ISSN obținut de la Biblioteca Națională a României)  cu lucrările cadrelor didactice participante.

Lucrările se primesc până în data de 19 martie 2018.

Nu se percepe taxă de participare.

Fiecare cadru didactic coordonator al lucrării unui elev va primi adeverinţă ce atestă calitatea de  coordonator a lucrării elevului participant la concurs. Deasemenea cadrele didactice participante la simpozion vor primi adeverință ce atestă participarea cu lucrare la realizarea revistei electronice cu ISSN precum și diploma de participare la simpozion.

Se acordă diplome pentru premiile și mențiunile  obținute de  elevi (cu menționarea pe  diplomă a profesorului  coordonator)  în conformitate cu legislația

 

în vigoare, iar pentru elevii care nu au obţinut premii se trimit diplome de participare.

Nu se admit contestații.

Expedierea diplomelor pentru elevii premiaţi, a diplomelor de participare a elevilor care nu au obținut premii, precum și diplomele cadrelor didactice la  simpozion,  acordul de parteneriat, adeverințele cadrelor didactice  şi revista electronica  se vor trimite pe adresele de mail ale cadrelor didactice participante până la data de 30.05.2018.

 

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:

LUCRĂRILE TREBUIE SĂ CONŢINĂ DIACRITICE.

Pentru lucrările redactate în format word:

·         vor fi scrise în format A4, spaţiere la un rând, cu marginile: stânga de 25 mm și celelalte de 20 mmm (text aliniat justified);

·         titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;

·         la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12);

·         la două rânduri de titlu se va scrie numele profesorului coordonator și instituţia (Times New Roman, 12);

·         la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);

·         bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor, anul, titlul, editura;

·         lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu următoarea denumire: nume autor-lucrare.

·         reguli minime de tehnoredactare: înainte de punct, virgulă, punct și virgulă, două puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spațiu. Spațiul se va pune după aceste semne de punctuație, precum și înainte de deschiderea unei paranteze.

·         Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrării

·         Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge lucrările copiate de pe internet, cele  care nu respectă tematica simpozionului/concursului sau care nu respectă condițiile de tehnoredactare.

 

CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE:

·         Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.

·         Se va urmări exclusiv munca elevilor, gradul de originalitate, creativitate și imaginație pe care aceștia îl dovedesc prin lucrarea realizată.

·         Se va urmări complexitatea viziunii elevilor asupra temei alese, acuratețea mesajelor transmise prin intermediul lucrărilor și impactul acestora asupra comunității.

·         Se va ține cont de calitatea lucrării, de fundamentarea științifică și de aspectul lucrării.

·         Se va avea în vedere respectarea formei lucrării, redactarea corectă a lucrării și a bibliografiei, a cerințelor de tehnoredactare.

 

 

TITLUL PROIECTULUI:

,,CREATIVITATE ȘI INVENTIVITATE  ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ”

cuprins in CAERI 2017,  pozitia 1360

 

- Tipul activității principale:   - CONCURS PENTRU ELEVI ȘI 

                                              - SIMPOZION PENTRU CADRE DIDACTICE

- Domeniul:  ȘTIINȚIFIC

- PROIECT INTERJUDEȚEAN

- EDIŢIA I

- Unitatea de învăţământ:  Liceul Tehnologic ,,HENRI COANDĂ” Buzău

- Coordonator proiect:  Prof. BADEA Mihaela

- Activităţi propuse:

        Activitatea nr. 1:  Lansarea și promovarea proiectului ,,Creativitate și inventivitate în  

                                activitatea didactică”

        Activitatea nr. 2:  Invenții în educație

        Activitatea nr. 3:  ,,Soft-uri şi platforme educaţionale utilizate în activitatea didactică” 

        Activitatea nr. 4: ,,Înscrierea elevilor/cadrelor didactice cu lucrări la Concursul/Simpozionul 

                                Interjudețean ,,Creativitate și inventivitate în activitatea didactică”  

        Activitatea nr. 5: Concursul/Simpozionul Interjudețean ,,Creativitate și inventivitate în

                                activitatea didactică”  

        Activitatea nr. 6: Diseminarea și monitorizarea proiectului

Descrierea activităţii principale:

        Activitatea principală a acestui proiect o reprezintă Concursul Interjudețean adresat elevilor, respectiv Simpozionul Interjudețean adresat cadrelor didactice. Această activitate se va desfășura în săptămâna Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” pe data de 17 mai 2017.

Concursul Interjudețean este structurat pe 2 secțiuni:

o - Secțiunea A: Creativitatea și inventivitatea elevilor

o - Secțiunea B: Invenții ce au schimbat lumea

Simpozionul Interjudețean adresat cadrelor didactice este structurat pe 2 secțiuni:

o - Secțiunea A: Modalități de dezvoltare a capacității creatoare a elevilor

o - Secțiunea B: Actualități din domeniul specializării în sprijinul învățării permanente

  Atât elevii cât și cadrele didactice participante vor trimite lucrările realizate pe adresa de email a activității: simpozion_interjudetean_2017@yahoo.com până la data de 7 mai 2017. Juriul fiecărei comisii va fi format din cadre didactice specializate din școala noastră și din alte școli ce nu au participanți în concurs. 

       În jurizarea lucrărilor se va ţine cont de : 

       - valoarea conţinutului, 

       - originalitate, 

        - utilitate, 

       - complexitatea materialului prezentat. 

      Înscrierile realizate cât și rezultatele obținute se vor regăsi pe blogul acestui proiect: www.creativitateinventivitate.webs.com. Se va realiza o revistă on-line cu ISSN cu lucrările participante.