EROII - MODELE PESTE GENERAŢII” 

 

Regulamentul concursului „Generalul Grigore Baştan”
EDIŢIA VI - 2019


    Concurs de referate şi comunicări ştiinţifice despre viaţa şi activitatea Generalului Grigore Baştan înscris în Proiecul „EROII – MODELE peste generaţii”/ CAERI 3016/09.01.2019/632


La 10 iunie în fiecare an se sărbătoreşte Ziua Paraşutiştilor români, cu această ocazie lansăm concursul cu premii intitulat Concursul „General Grigore Baştan”. Concursul va fi organizat de către Fundaţia „General Grigore Baştan” în colaborare şi Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Buzău.

 

 

”EROII - MODELE PESTE GENERAŢII” 

 

 

Regulamentul concursului „Generalul Grigore Baştan”
EDIŢIA V


    Concurs de referate şi comunicări ştiinţifice despre viaţa şi activitatea Generalului Grigore Baştan înscris în Proiecul „EROII – MODELE peste generaţii”/ CAERI 24986/22.01.2018/1466


La 10 iunie în fiecare an se sărbătoreşte Ziua Paraşutiştilor români, cu această ocazie lansăm concursul cu premii intitulat Concursul „General Grigore Baştan”. Concursul va fi organizat de către Fundaţia „General Grigore Baştan” în colaborare şi Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Buzău.


Regulament


Concursul este deschis tuturor elevilor cu două secţiuni: gimnaziu (V-VIII) şi liceu( IX-XIII), indiferent de filiera, profil, specializare şi formă de învăţământ. Concursul îşi propune să stimuleze interesul şi cunoaşterea elevilor pentru ceea ce au reprezentat eroii, cu precădere cei militari, pentru Istoria Românilor. Acest concurs le oferă oportunitatea tinerilor şi familiile lor, de a conştientiza şi înţelege mai bine elemente ce ţin de cultura şi civilizaţia poporului din care fac parte.

Concursul constă în:
- pentru gimnaziu:
• Întrebări referitoare la activitatea şi viaţa Generalului Grigore Baştan. Toate informaţiile se pot găsi pe pagina de facebook a Fundaţiei „General Grigore Baştan”;
• Un referat cu tema „Personalități ale României în secolul XX – 100 de ani de la Marea Unire”.
- pentru liceu :
• Întrebări referitoare la activitatea şi viaţa Generalului Grigore Baştan. Toate informaţiile se pot găsi pe pagina de facebook a Fundaţiei „General Grigore Baştan”; :
• Un eseu/ comunicare ştiinţifică cu tema „Personalități ale României în secolul XX – 100 de ani de la Marea Unire”.

 

• Întrebări:

1. Care este recordul stabilit de Generalul Grigore Baştan la paraşutism?
2. Unde s-a născut generalul Grigore Baștan și la ce dată?
Răspunsurile vor fi cotate astfel:
La 20% din evaluarea finală.
Referatul reprezintă 80% ( din care 10% pentru originalitate) din evaluarea finală.
Nota: Compoziţia (referatul/ eseu/ comunicare ştiinţifică ) va avea dimensiunea maximă de 4 pagini, format electronic, fond Times New Roman, marime 12, la un rând Sub titlu (ales de concurent) se va preciza numele semnatarului, vârsta, şcoala, clasa, profesorul coordonator, adresa şcolii şi a autorului, un număr de telefon unde poate fi găsit acesta. Este obligatoriu raspunsul la cele două puncte ale concursului (întrebările şi referatul/ eseul/ comunicarea ştiinţifică), omisiunea uneia dintre ele implicând neclasificarea.
La acest concurs nu se admit contestaţii.

 

Etapele concursului

Lucrările vor fi trimise NUMAI electronic pe adresa de e-mail concursbastan@gmail.com.
1. Lansarea concursului: 23 aprilie 2018 (pe pagina de facebook a Fundaţiei „General Grigore Baştan ”)
2. Ultima zi de primire a lucrărilor: 23 mai 2018
3. Afişarea rezultatelor pe pagina de facebook a Fundaţiei „General Grigore Baştan” - 5 iunie 2018.
Premii: secţiunea gimnaziu şi secţiunea liceu:
1. Premiul I / 2
2. Premiul II/ 2
3. Premiul III/ 2
4. Mentiune/ 8
Toti participanţi vor primi diplome de onoare din partea Fundaţiei, iar profesorilor coordonatori li se vor oferi diplome.

 

 

 

 
 

Titlul proiectului : EROII - MODELE PESTE GENERAŢII  ( PROIECT SOCIAL)

Domeniul în care se încadrează proiectul:   Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile

Ediţia nr. I – V ( 2012 – 2017)

 Număr participanţi: 560 elevi

A.                REZUMATUL PROIECTULUI :

Proiectul “Eroii - modele peste generaţii” reprezintă un parteneriat educaţional regional, care reuneşte 14 școli, 30 de profesori şi circa 560 de elevi. Dintre acestea 6 şcoli sunt implicate direct, prin intermediul a 19 profesori și a circa 300 de elevi, din judeţul Buzău. Ne propunem să antrenăm în derularea lui alți  260 de elevi din județele Buzău, Iași, Oradea , Arad, Hunedoara, Braşov alături de profesorii lor, cu scopul de a marca cele mai importante date din istoria poporului român, dar și a armatei române – Ziua Armatei Române, Ziua Naţională a României, Mica Unire, Ziua Independenței și a Europei, Ziua Forțelor Terestre, Ziua Eroilor, Ziua Parașutiștilor români, Ziua Forțelor Aeriene.  Ele vizează activități de vizitare a muzeelor militare, de participare la activități specifice armatei române (demonstraţii, mitinguri, comemorări), de îngrijire a monumentelor și mormintelor eroilor, dar și organizarea de mese rotunde și dezbateri pe baza unor informații acumulate. Principala activitate  constă în organizarea unui simpozion on-line cu tema aleasă pentrul prima ediție  “Anul General Grigore Baștan” menit să stimuleze cunoașterea eroilor neamului și să contribuie la  educația  civică și la formarea unei conduite patriotice și, de ce nu, a unui model profesional  pentru  tinerii cuprinși în proiect.

            În proiect sunt implicate și Fundația “General Grigore Baștan”, Societatea de Științe Istorice, filiala Buzău, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Buzău, cu care există deja o strânsă colaborare la nivel județean, concretizată prin derularea unor parteneriate cu diferite școli și licee buzoiene.

 

B.                 PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument:

        În  Europa, toate ţările au o identitate proprie. Dar, Europa, încă de la Imperiul Roman şi până la cele două războaie mondiale, are un trecut comun, o economie comună, valori comune, iar în zilele noastre, pe lângă moneda unică, tradiţiile militare și chiar pregătirea armatelor profesioniste, etc. Astfel, unitatea europeană înseamnă astăzi capacitatea de a accepta o diversitate de culturi şi de diferenţe şi de a le reuni între ele prin ceea ce au ele în comun. Putem spune că, la fel, paraşutismul uneşte atât la nivel simbolic, dar şi practic: cerul de pământ sau apă; aviaţia de infanterie sau armata de familie. A fi paraşutist înseamnă să îmbini calităţile morale ale omului cu forţa sa fizică, dar şi capacitatea de a lua decizii rapide şi corecte în situaţiile limită. A fi paraşutist înseamnă a deţine cunoştinţe de fizică, chimie, geografie, etc., dar şi despre alte domenii militare: aviaţie, infanterie, marină, deoarece, împreună cu specificul şi tradiţiile lor militare, toate aceste reamintesc spiritul neînfricat, devotamentul şi educaţia civică și patriotică a românilor. Pentru acestea dorim să învăţăm cât mai mult despre această profesie, dar şi despre unul dintre cei mai de seamă promotori ai ei, generalul maior aviator paraşutist Grigore Baştan.

Generalul maior aviator paraşutist Grigore Baştan a fost o figură atipică pentru viaţa cazonă din  România din perioada comunistă. S-a născut la 23 ianuarie 1922, în localitatea Coşcodeni, Basarabia, date care îl leagă de evenimente istorice importante (încoronarea lui Ferdinand şi Mariei de Hohenzollern, ca regi ai României Mari), dar şi cei mai de seamă oameni de cultură ai statului român (Eminescu, Slavici, etc.). Cariera sa militară a avut o traiectorie constant ascendentă, datorită modului în care a privit profesia pe care a ales-o, dar şi pasiunii sale deosebite, ajungând de la gradul de sergent la cel de general maior aviator paraşutist. În 1941 a început cariera militară ca sergent în paraşutismul militar, domeniu care în acel moment nu avea o tradiţie foarte îndelungată (dacă luăm în considerare anul în care a fost conceput primul avion militar de luptă), dar beneficia de cei mai pasionaţi şi curajoşi soldaţi români. După actul de la 23 august 1944, în timpul insurecţiei militare, a făcut parte din batalionul  de paraşutişti, care a participat la luptele grele date în sectorul de Nord, Pipera, Băneasa, Tunari, Otopeni împotriva trupelor hitleriste  pentru apărarea Bucureştiului, unde datorită meritelor sale, a fost  citat cu unitatea sa prin două ordine de zi şi decorat cu cea mai înaltă distincţie ce se putea acorda atunci gradului său: „Virtutea militară de război, clasa a II-a”. Acesta a fost cred,  primul pas făcut  de omul Grigore Baştan, pentru a-şi îndeplini pasiunea. În perioada 1946 – 1948 a urmat Şcoala de ofiţeri de Aviaţie, iar în octombrie 1950 este numit comandant al primei unităţi de paraşutişti din armata populară a României postbelice, iar în această calitate timp de 30 de ani a dezvoltat prin munca sa de cercetare ştiinţifică şi a organizat paraşutismul militar românesc. Între 1953 – 1954 a absolvit Cursul academic superior la Academia Militară Generală , iar între 1964 – 1967 Academia Militară Generală - Facultatea de Arme Întrunite. În calitate de militar, dar şi cercetător  a realizat un nou tip de paraşută, creaţie personală, care este în dotarea armatei române şi astăzi şi cu ajutorul căreia a  stabilit un nou record naţional de paraşutare de la 10.000 de metri, în august 1970, care nici în prezent nu a putut fi egalat de succesori. După ieşirea din activitatea a pus bazele paraşutismului sportiv, prin întemeierea unei asociaţii sportive la nivel naţional.
           Peste 20 de ani s-a ocupat de paraşutismul sportiv în calitate de preşedinte al Comisiei centrale de paraşutism, aducându-şi contribuţia la răspândirea fără precedent a acestui sport de extrem curaj.

S-a stins din viaţă, la 8 februarie 1983, însă spiritul său a rămas aprins pentru generaţiile viitoare, iar viaţa sa un model demn de urmat.

            D.2. Scopul proiectului:

 Proiectul urmareşte implicarea civică a elevilor pentru cunoaşterea vieţii de zi cu zi, a  tradiţiilor din istoria militară a paraşutiştilor români prin comemorarea lor, depunerea de flori, îngrijirea mormintelor eroilor.

Participarea la acest proiect îi va determina pe aceştia să cunoască, să aprecieze şi să respecte faptele  şi sacrificiul Eroilor neamului, a oamenilor care au îmbinat în munca lor cele trei medii fizice ale pământului (aer, pământ şi apă), a căror viaţă de zi cu zi au împărţit-o  între meseria lor, ţara pe care o slujesc şi propria familie. De asemenea, elevii pot lua contact cu modul în care sunt percepuţi paraşutiştii români în societatea românească, dar şi în teatrele de operaţiuni militare din afara ţării noastre.

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:

    Elevii implicaţi în proiect  trebuie:

-          să se familiarizeze cu tradiţiile militare ale paraşutiştilor români;

-          să participe la activităţi de comemorare şi depunere de flori la Cimitirul  Eroilor Neamului şi la monumentul dedicat generalului maior de aviaţie paraşutist Grigore Baştan;

-          să poată elabora un proiect ( eseu, lucrare tematică, articol etc.) din care să reiasă modul în care tradiţiile militare ale paraşutiştilor români, viaţa lor de zi cu zi au influenţat păstrarea democraţiei şi valorilor morale ale naţiunii române şi să-l susţină în cadrul simpozionului anual desfăşurat sub egida Fundaţiei;

-          să manifeste  comportament civic prin îngrijirea unor monumente şi morminte ale Eroilor Neamului( al  generalului maior de aviaţie paraşutist Grigore Baştan);

-          să asiste la lecţii sau demonstraţii făcute de către reprezentanţi ai fundaţiei şi ai paraşutiştilor activi;

-          să participe la orice altă activitate propusă de reprezentanţii fundaţiei;

-          să-şi dezvolte spiritul de a lucra în echipă cu colegii lor  din  şcolile  buzoiene  şi cele partenere din proiect în cadrul acestor acţiuni civice.

D.4. Descrierea grupului :

Grupul ţintă este alcătuit din elevi de liceu, de la  profile diferite, provenind din medii sociale diverse  şi aflați la vârsta la care au nevoie de un model de viaţă. Elevii sunt astfel implicaţi într-un proiect comun, care contribuie la însuşirea valorilor morale ale naţiunii prin contactul cu reprezentanţii unei profesii, care atrage prin însăşi specificul ei şi care contribuie la educaţia lor civică.

Grupul ţintă:  elevii din:

-          Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate (Liceul Tehnologic “ Henri Coandă”) - Buzău; Şcoala Specială de Arte şi Meserii - Buzău; Colegiul Naţional „Bogdan Petriceicu Haşdeu” – Buzău;Liceul de Artă „Margareta Sterian”- Buzău;Liceul Tehnologic “ Costin Nenitescu” – Buzău; Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Oradea; Colegiul Tehnic de Transporturi – Iaşi; Colegiul Tehnic de Căi Ferate  Unirea – Paşcani; Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări “Caius Iacob”- Arad, Colegiul Tehnic de Transporturi- Braşov, Colegiul Economic”Emanuil Gojdu” - Hunedoara şi alte unităţi din ţară, care vor intra pe parcursul desfăşurării proiectului.

Parteneri: Fundaţia ”General Grigore Baştan” , preşedinte Valentina Baştan

                                            - e-mail : bastan93@yahoo.com

Beneficiarii:

Resurse  umane: -

-          elevii participanţi în proiect (cca 560);

-          profesorii claselor intrate în  proiect şi  colaboratorii din ţară;

-          fundaţiile implicate în proiect;

-          părinţii elevilor din proiect.

D.5. Durata proiectului : 1 octombrie 2012 – 31 august 2017