PROIECTUL JUDEȚEAN PRO-ECO

 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

EXPOZIȚIE/SIMPOZION "PUTEM SALVA PAMÂNTUL!?"

ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDEȚEAN PRO-ECO

DATA DESFĂȘURĂRII: 23.05.2019

 

Motto:        „Mă priveşti cu ironie, tot ceea ce îţi spun ţi se pare perimat şi neserios, dar când trec pe lângă o pădure pe care am salvat-o de la depădurire, sau când aud glasul unei păduri tinere pe care am plantat-o cu propriile-mi mâini, simt că însăşi clima se află în parte sub stăpânirea mea şi, că dacă peste o mie de ani omul va reuşi să fie fericit, acest lucru mi se va datora întrucâtva şi mie.” ( A. Cehov- 1890 )

 

Organizator:

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, reprezentat de director - prof. Furtună Doina Simona

Coordonatori proiect: prof. Lăzăroiu Liliana, prof. Duca Mihaela Simona

Parteneri:

  1. S.C. Greentech S.A. ,Buzău
  2. Compania de Apă S.A., Buzău

 

Scop

Cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ocrotire a mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a resurselor de mediu precum și a importanței reciclării, toate acestea pentru a trăi într-o lume mai bună şi mai sănătoasă.

 

Grup țintă

Concursul se adresează elevilor din învățământul gimnazial și liceal.

Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal.

 

Secțiunile concursului

Atât concursul cât și simpozionul reiau tema ocrotirii mediului precum și cea a reciclării, refolosirii, și recondiționării resurselor. Astfel:

  • Concursul județean este adresat elevilor din clasele V-XII și este structurat pe 3 secțiuni:
  • Secțiunea A: creații literare (eseuri, poezii, etc);
  • Secțiunea B: creații plastice (desene, afișe, pliante, felicitări, etc);
  • Secțiunea C: obiecte/machete realizate din materiale reciclabile

Cu creaţiile elevilor se va organiza o expoziție.

  • Simpozionul se adresează cadrelor didactice care predau în învățământul gimnazial și liceal

 

Data și locul desfășurării

Simpozionul și concursul se vor desfășura în data de 23.05.2019 la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău.

 

 

Condiții de participare și termen de înscriere

Atât participarea la concurs cât și la simpozion este indirectă,.

Înscrierea se va face pe baza  Fişei de înscriere (Anexa 1 pentru simpozion, Anexa 2 pentru concurs) și a Acordului de parteneriat la adresa de e-mail: proeco2019@yahoo.com .

Lucrările (machete, pliante, fotografii, poezii, eseuri) vor fi trimise prin poștă sau depuse direct la secretariatul liceului până la data de 20.05.2019 pe adresa: Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Strada Horticolei Nr 50, Buzău făcându-se precizarea „PENTRU EXPOZIȚIA JUDEȚEANĂ”

Lucrările cadrelor didactice vor fi trimise online la adresa de e-mail mai sus menționată până la data 20.05.2019  

Participarea la concurs cu elevi nu este condiționată și de participarea la simpozion a cadrelor didactice coordonatoare și invers.

În funcție de numărul lucrărilor cadrelor didactice participante se va realiza o revistă (cu ISSN obținut de la biblioteca Națională a României)

Materialele trimise nu se vor restitui.

Fiecare cadru didactic poate participa ca îndrumător cu maxim 3 lucrări ale elevilor la concurs (câte una pentru fiecare dintre secțiunile A, B respectiv C ) și cu o singură lucrare pentru simpozion.

Nu se percepe taxa de participare.

Pentru fiecare secţiune se vor acorda premii, menţiuni și diplome de participare tuturor elevilor participanţi.

Fiecare cadru didactic coordonator al lucrării unui elev va primi adeverinţă ce-i atestă această calitate.

Cadrele didactice participante la simpozion vor primi diploma de participare la simpozion și adeverință ce atestă participarea cu lucrare la realizarea revistei cu ISSN , dacă aceasta se va realiza.

Diplomele, adeverințele și acordul de parteneriat vor fi trimise pe adresa de e-mail a fiecărui profesor participant până la data de 31.08.2019.

 

Condiții de redactare și evaluare ale lucrărilor

Lucrările vor fi scrise în format A4,  orientare tip portret, cu font Times New Roman 12, spațiere la 1 rând, aliniere justified, margini de 20 mm, cu diacritice, maxim 3 pagini atât pentru lucrările elevilor, cât și pentru cele ale profesorilor.

Pentru lucrările elevilor, titlul va fi scris cu font Times New Roman 14, bold, centrat. La un rând de titlu se vor scrie bold, în dreapta: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator.

Pentru lucrările profesorilor, titlul va fi scris cu font Times New Roman 14, bold, centrat. La un rând de titlu se vor scrie bold, în dreapta: numele şi prenumele profesorului, şcoala, localitatea, judeţul.

LUCRĂRILE CARE NU RESPECTĂ CONDIŢIILE DE TEHNOREDACTARE ŞI NU CONŢIN DIACRITICE NU VOR FI PUBLICATE.

 

 

Persoane de contact:

Lăzăroiu Liliana – profesor coordonator proiect, telefon 0740312130

Duca Mihaela Simona – profesor coordonator proiect, telefon 0747040100