Examenele de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2016-2017

14.11.2016 11:50

ORDIN Nr. 5.078 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2016-2017

 

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

 

 

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică

ORDIN 4420_2014_Modifica_Ordin_4888_2013

ORDIN 4421_2014_Modifica_Ordin_5222_2011

O R D I N
pentru modificarea art. 38 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4888/2013