Proiecte educative - An şcolar 2019 – 2020

________________________________________________________________________________________________________

„Ştiinţă şi tehnologie în şcoala românească”- ediţia XVI/participare indirectă

„Creativitate şi inventivitate în activitatea didactică” – ediţia IV/ on-line

„Eroii – modele peste generaţii”- ediţia VIII/on-line

„Valori patrimoniale” – ediţia IV/on-line

„PRO- ECO”, ediția II/participare directă și indirectă

„Proiect Educativ Cerc – Educație prin coaching”/ ediția I/ participare directă

________________________________________________________________________________________________________

PROIECT EUROPEAN ERASMUS +2019-1-RO01-KA104-061997 INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN INVĂȚĂMÂNT  DUAL

 

ROSE - PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR 

 

„PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299)

 

Liga Elevilor Meseriași - Tara lui Andrei

______________________________________________________________________

Proiecte educative - An şcolar 2018 – 2019

 
Proiectele care participă la concursul de proiecte pentru includerea în CAEJ, CAEN, CAER în anul şcolar 2018-2019

_________________________________________________________________________________

 

 

Proiecte educative - An şcolar 2017 – 2018

Simpozion „Ştiinţa şi tehnologia în şcoala românească”, ediţia a XIV-a 

Eroii - Modele peste generaţii, ediţia a V-a 

Valori patrimoniale românești, ediția a II-a 

Creativitate și inventivitate în activitatea didactică, ediția a II-a 

“Suflet pentru suflet”

“O viaţă mai verde”

“Spune nu - Violenţei!”

 

 

Proiecte educative ce se vor derula în anul şcolar 2014 – 2015

 

1.   Proiecte internaţionale: - „ECO-ŞCOALA” – proiect de educaţie ecologică. Coordonator: prof. Dinu Serenella

2.    Concurs naţional cu participare internaţională „Dialog fără frontiere” – proiect extracurricular de educaţie globală. Coordonatori la nivelul unităţii: prof. Balaş Tatiana, Stroe Anca

3.  Proiecte naţionale: „Ştiinţa şi tehnologia în şcoala românească” – simpozion tehnico-ştiinţific. Coordonator: prof. Voicu Maria

4. Proiecte regionale: „Eroii – modele peste generaţii” – proiect de educaţie civică. Coordonator: prof. Furtună Doina

5. Proiecte judeţene:  - „Prietenia – împărăţie fără hotare” – proiect social de voluntariat. Coordonator: prof. Gavrilă Adelina (la nivelul şcolii: prof. Balaş Tatiana)

6. „Învăţăm, învăţând pe alţii” – proiect de parteneriat educaţional. Coordonator: prof. Voicu Maria

7. Proiecte la nivel de şcoală: „Un mediu sănătos pentru o viaţă sănătoasă” – proiect de educaţie ecologică. Coordonatori: prof. Voicu Maria, Potîrniche Paula, Stoica Daniela