Protecția datelor cu caracter personal

 

 I. Prelucrarea datelor la nivelul Liceul Tehnologic „HENRI COANDĂ” Buzău

        1) Informare cu privire la prelucrările de date cu daracter personal  Informare privind protectia datelor cu caracter personal.docx 

 

         2) Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate: 
             a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces CERERE drept de acces.docx 
             b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de interventie CERERE drept de interventie.docx 

             c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie CERERE drept de opozitie.docx 

 

          Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal elevi/părinți

  

    II. Legislatie relevanta:


         1. Regulamentul 679/2016

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

         2. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare - Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea .pdf (206689)
         3. Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal - Ordinului Avocatului Poporului.pdf (105041)
        4. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.

      III. Link-uri utile:

1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 


2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 

3. Inspectoratul Școlar Județean Buzău

                            

 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE