2016-2017

2016-2017

CEAC - Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii

DOCUMENTELE  COMISIEI

 

ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

 

·          

 

STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARE
SI ASIGURAREA CALITATII
DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU
2014 - 2019
 
 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C. AN ŞCOLAR 2016– 2017

·         

REGULAMENT DE  ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE CEAC 

·         

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)