„Edu - CLASS - 

Educaţie prin literatură, arte, ştiinţe, sport şi pentru carieră” 2019 

 
 

 REZUMATUL PROIECTULUI


 

Proiectul „Edu- CLASS- Educaţie prin literatură, arte, ştiinţe, sport şi pentru carieră” reprezintă un parteneriat educaţional judeţean, care reuneşte 25 de școli gimnaziale din județ, aproximativ 50 de profesori şi 700 de elevi, de-a lungul a patru ani. Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt elevii din clasele a VIII-a, iar beneficiarii indirecti, părinții acestora.

În viitor ne propunem să implicăm în derularea acestui proiect elevi, profesori și din alte județe ale țării. 

Scopul proiectului vizează activități educative care să ducă la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor, la îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală şi practice precum şi în alegerea unei cariere potrivite printr-o consiliere profesională. Principala activitate a acestei ediții este aceea de promovare a învățământului profesional dual și tehnic și a învățămîntului vocațional sportiv (fotbal) având în vedere oferta educațională a unității noastre școlare, dar și cerința pieței muncii, în special a agenților economici, în calitate de parteneri ai Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău. Activitățile se vor derula astfel:

-          aprilie 2019 - se vor organiza vizite la agenții economici (elevii de clasa a VIII-a vor cunoaște locul unde se vor efectua stagiile de pregătire practică, vor fi informați cu privire la învățământul profesional dual și tehnic, în general, și vor primi consiliere profesională atât din partea profesorilor însoțitori cât și din partea agenților economici ( angajați ai departamentului Resurse umane);

-          mai 2019 - întocmirea listei cu elevii care optează pentru învățământul vocațional, calificarea Instructor sportiv- fotbal și deplasarea acestora la unitatea școlară coordonatoare pentru efectuarea a două antrenamente gratuite în vederea susținerii și promovării probelor de aptitudini și a familiarizării cu unitatea noastră școlară și cu cerințele acestui profil;

-           martie – iunie 2019, cadrele didactice implicate în proiect se vor deplasa la instituțiile de învățământ gimnaziale pentru promovarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020.

Prin activitățile acestui proiect, considerăm că unitatea noastră va realiza planul de școlarizare pentru anul 2019-2020 în totalitate.

            În proiect sunt implicate Asociaţia sportivă “Romeo Iamandi” şi Societatea de Științe Istorice, filiala Buzău, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Buzău, cu care există deja o strânsă colaborare la nivel județean, concretizată prin derularea unor parteneriate cu diferite școli și licee buzoiene și AFC METALUL, Buzău.

 

Galerie Foto: „Edu- CLASS- Educaţie prin literatură, arte, ştiinţe, sport şi pentru carieră”

Galeria de imagini este goală.

„Edu - CLASS - 

Educaţie prin literatură, arte, ştiinţe, sport şi pentru carieră”

 

 REZUMATUL PROIECTULUI

 

          Proiectul „Edu- CLASS- Educaţie prin literatură, arte, ştiinţe, sport şi pentru carieră” reprezintă un parteneriat educaţional judeţean, care reuneşte 25 de școli, aproximativ 50 de profesori şi 560 de elevi, de-a lungul a patru ani. În viitor ne propunem să antrenăm în derularea lui elevi, profesori și din alte județe ale țării.  Scopul proiectului vizează activități educative care să ducă la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare a elevilor, la îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală şi practice precum şi în alegerea unei cariere potrivite printr-o consiliere profesională. Principala activitate constă în organizarea unui concurs desfăşurat pe diferite secţiuni: literatură, arte, ştiinţe, sport şi a unui seminar de prezentare a unor exemple de bune practici care are drept pilon central alegerea carierei potrivite.

            În proiect sunt implicate Asociaţia sportivă “Romeo Iamandi” şi Societatea de Științe Istorice, filiala Buzău, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Buzău, cu care există deja o strânsă colaborare la nivel județean, concretizată prin derularea unor parteneriate cu diferite școli și licee buzoiene.

 

 PREZENTAREA PROIECTULUI

 

D.1. Argument justificare, context

În zilele noastre, se remarcă, foarte uşor, nevoia membrilor societăţii de cunoaştere şi de autocunoaştere în scopul dezvoltării personale şi profesionale. De la o societate aflată într-o permanentă schimbare şi în plin progres ştiinţific ajungem la necesitatea identificării modalităţilor celor mai eficiente care să permită individului, încă de la vîrstă fragedă, să ajungă să se dezvolte şi să-şi mărească universul cultural şi ştiinţific. Şcoala reprezintă piatra de temelie pentru “clădirea” care se va construi odată cu implicarea elevilor în diverse tipuri de activităţi  educative. Diversitatea activităţilor permite elevilor să descopere abilităţi încă necunoscute sau să dezvolte altele noi mergând până la cultivarea înclinaţiilor către un anumit domeniu ale cărui taine abia le-a  desluşit. Şcolii îi revine sarcina grea de a identifica nevoile elevilor de (auto)cunoaştere şi de a propune cele mai inspirate activităţi astfel încât paşii educabililor să fie îndrumaţi, în mod eficient şi sigur, către succes.

 

Scopul proiectului

Proiectul urmăreşte implicarea elevilor în activităţi culturale, artistice, sportive şi ştiinţifice dar şi de orientare către o carieră de succes. Fiecare elev are libertatea de a alege secţiunile la care doresc să se înscrie sub coordonarea unui cadru didactic în funcţie de ceea ce ei cunosc şi ştiu să facă cel mai bine. Totodată ei pot descoperi talente necunoscute încă sau pot găsi un domeniu în care ar dori să se perfecţioneze pe viitor; un domeniu pentru care, poate, până la momentul derulării proiectului, nu a manifestat niciun interes.

 

 Obiectivele specifice ale proiectului

    Elevii implicaţi în proiect  trebuie:

-          să compună poezii respectând  tema propusă;

-          să realizeze desene pe tema propusă;

-          să realizeze videoclipuri cu activităţi cultural-artistice specifice zonei din care provin;

-          să participe la competiţiile amicale de fotbal organizate în cadrul proiectului;

-          sa realizeze referate pe o temă dată;

-          să participe la seminar de orientare în carieră;

-          să-şi dezvolte spiritul de a lucra în echipă cu colegii lor  din  şcolile partenere.

-         să stabilească obiective şi etape de urmărit în vederea alegerii unei cariere în funcţie de competenţele şi interesele fiecărui elev.