„ŞTIU ŞI APLIC” - Ediția 2018

 
 
 

„ŞTIU  ŞI  APLIC”

 

CONCURS NAŢIONAL

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

SE DEPRIND DE PE BĂNCILE ŞCOLII !

-Etapa judeţeană Buzău -

Ediţia 2018

 

TEMA CONCURSULUI: Securitatea şi sănătatea în muncă

 

Perioada de desfăşurare:

19 aprilie 2018

Locul de desfăşurare:

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău

Participanţi:

Elevi din clasele IX – XII, filiera teoretică

Elevi din clasele IX – XII, filiera tehnologică

 Elevi din învăţământul profesional

Perioada de înscriere:

11-17 aprilie 2018

Modalitate de înscriere:

Formular de înscriere - de pe site:

liceulhenricoandabuzau.webnode.ro

 

Concursul se va desfăşura pe 5 secţiuni:

1. Liceu teoretic/ciclu inferior

2. Liceu teoretic / ciclu superior

3. Liceu tehnologic/ ciclu inferior

4. Liceu tehnologic/ ciclu superior

5. Învăţământ profesional

Echipele participante vor fi formate numai din doi elevi/secţiune din aceeaşi unitate şcolară. Căştigătorii locurilor I de la toate cele cinci secţiuni vor participa la etapa naţională, care se va organiza la Iaşi în perioada 18 – 20 mai 2018.

 

Persoane de contact:

Prof.ing. Doina Carmen Florescu - director adj. Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău

Prof. ing. Adriana Rădulescu - profesor Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău

Prof.ing. Mihaela Simona Duca - profesor Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău

ing. Gabriela Mădălina Moşoiu - Inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău

 

Etapele concursului- faza judeţeană
 
 

Art. 2. Concursul cuprinde două etape. Prima etapă este eliminatorie. Promovarea participanţilor se efectuează în funcţie de rezultatele obţinute la etapa anterioară, după cum urmează:
 
 etapa I-a - probă teoretică - “Ce ştim despre securitate şi sănătate în muncă?” -  test individual, cu un număr de 20 itemi, notaţi în funcţie de complexitate. Se pot acumula maximum 90 puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.Total -100 puncte. 

etapa a II-a - proba practică - „Identifică riscurile şi  alege Echipamentul  Individual de Protecţie necesar” - probă practică contra cronometru. Timpul de desfăşurare a probei, pentru fiecare echipă din concurs, va fi de maximum 10 minute.  În acestă etapă, fiecare echipă va primi o fișă cu imaginea unui loc de muncă. Echipa va trebui să identifice riscurile şi  să aleagă corect EIP-ul necesar. Numărul maxim de puncte care poate fi obţinut la această etapă este de 90 de puncte: 45 puncte pentru identificare riscuri şi 45 puncte pentru alegerea corectă a EIP-ului, la care se adaugă 10 puncte din oficiu;  La această etapă membrii echipei se pot consulta între ei.
 
Art. 3. La faza naţională se vor califica echipele ocupante ale locului I,  din cadrul fazei judeţene de la cele 5 secţiuni (teoretică - ciclu inferior şi superior,  tehnologică - ciclu inferior şi superior şi învăţământ profesional). Echipele vor fi formate din elevi  de la clasele de liceu, respectiv clasele de învăţământ profesional, din aceeaşi unitate de învăţământ.