Proiect eTwinning e-mag: portray your culture

 

 

Tipul proiectului: intercultural

Grup țintă: elevi cu vârsta între 14 – 17 ani din Turcia, România, Spania și Polonia

Modul de desfășurare: pe platforma eTwinning

Participanți Liceul Tehnologic Henri Coandă, România: elevi de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

Coordonatori Liceul Tehnologic Henri Coandă, România: profesor Stoica Daniela, profesor Balaș Tatiana, profesor Badea Mihaela

Obiectivele proiectului:

-          îmbunățățirea cunoștințelor legate de cultura altor țări;

-          cultivarea toleranței și a respectului atât față de propriile valori culturale cât și față de cele ale altor popoare;

-          îmbunătățirea capacității de relaționare.