VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI, ediția a III-a – 2019

Cuprins in CAER 2019, poziția 571 din anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019

 

Concursul regional ”Valori patrimoniale românești”, ediția a III-a – 2019 se va desfășura în Centrul de documentare și informare al Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău, vineri - 22 martie 2019.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

CONCURSUL ESTE CU PARTICIPARE INDIRECTĂ!

Secţiuni:

I. PREZENTĂRI POWER-POINT DESPRE UN OBIECTIV DIN PATRIMONIUL LOCAL SAU NAŢIONAL CARE POATE FI PROMOVAT.

I.1. Condiţii de participare

Pot participa elevi din:

• învăţământul gimnazial

• învaţământul liceal.   

            Înscrierea elevilor  în concurs se face de către profesorul coordonator al lucrării, la adresa de e-mail  gagiunicoletaadelina@yahoo.com pe baza fişei de înscriere, prezente la finalul regulamentului. O prezentare PPT poate fi realizată de unul sau maxim trei elevi, coordonați de un cadru didactic, aceștia pot participa cu o singură prezentare.

Cadrul didactic coordonator din fiecare şcoală va trimite un CD cu toate ppt-urile elevilor participanţi la concurs şi câte un plic format A4 autoadresat pentru trimiterea diplomelor.

I.2. Jurizare

Echipa de evaluare  va fi alcătuită din cadre didactice preuniversitare, inspectori școlari, personalități locale  și specialiști în domeniul patrimonial. Notele se vor acorda de la 1-10 şi vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Slide-urile respectă următoarea structură: tema prezentării, numele şcolii, al echipei şi al profesorului coordonator, conținutul şi bibliografia (va fi cuprinsă pe ultimul slide).

- Slide-urile sunt bine structurate.

- Slide-urile sunt minim 7 și maxim 12.

- Slide-urile au o grafică adecvată.

- Conţinuturile sunt corecte din punct de vedere ştiinţific.

- Este respectată ortografia, punctuaţia şi scrierea cu diacritice.

- Este menţionată bibliografia utilizată şi au fost respectate legile dreptului de autor.

SECȚIUNEA II. CREAȚII ARTISTICE: DESENE, COLAJE, FOTOGRAFII, LUCRĂRI PRACTICE  REPREZENTÂND UN OBIECTIV, LOC, CETATE, MANĂSTIRE, MUZEU ETC. DIN PATRIMONIUL LOCAL SAU NAȚIONAL CARE POATE FI PROMOVAT.

 1. Desenele trebuie să fie realizate pe hârtie format A4, să respecte tehnica desenului sau a picturii, să fie realizate cu carioca, cu creionul sau în acuarelă cu pensula.

 2. Colajele trebuie să fie realizate pe hârtie format A4.

 3. Fotografiile trebuie să fie pe hârtie fotografică, format A4.

 4. Lucrările practice să fie de dimensiuni mici, să poată fi trimise prin poștă.

II.1. Condiţii de participare

Pot participa elevi din:

a) Învăţământul preşcolar

b) Învăţământul primar

c) Învăţământul gimnazial

d) Învăţământul liceal

Un cadru didactic poate coordona maxim 3 lucrări, realizate de elevi diferiți.

Observație: lucrările de la această secțiune vor fi trimise în plic sigilat  format A4/colet, care va conţine şi un plic autoadresat,  pe adresa şcolii organizatoare, însoţite de fişa de înscriere (și de acordul de parteneriat, acesta este opțional). Fiecare lucrare va avea scris pe verso: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea școlară, clasa/grupa şi numele coordonatorului.

!!!!Lucrările realizate de concurenţi trebuie să fie originale și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri.

Organizatorii primesc acordul participantului de a folosi, reproduce, expune și distribui desenele participante la concurs. Acestea nu vor fi restituite, ele făcând dovada participării la concurs.

Copiii din învăţământul preşcolar şi primar vor permite cadrului didactic coordonator să completeze formularul de înscriere după obţinerea acordului părintelui sau tutorelui.

II.2. Jurizare:

            Echipa  de jurizare va avea în vedere relevanţa lucrărilor artistice pentru tema dată, originalitatea, mesajul transmis şi încadrarea în cerinţele de mai sus. Se vor selecta cele mai bune lucrări din care se vor stabili premiile şi menţiunile. Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul şcolii organizatoare şi în buletinul informativ al proiectului.

III. Precizări finale

 • Pentru o mai bună înțelegere voi da câteva exemple de valori patrimoniale - Patrimoniul material: manuscrise, incunabule, cărți rare și cărți vechi, cărți cu valoare bibliofila, descoperirile arheologice terestre și subacvatice, unelte, ceramica, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, insemne funerare, obiecte cu valoare memorialistica, obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, marci postale, drapele si stindarde, piese epigrafice, fotografii, clisee fotografice, filme, inregistrari audio si video, instrumente muzicale, uniforme militare si accesorii ale acestora, obiecte cu valoare tehnica, pictura, sculptura, grafica, desen, muzeu, mănăstiri, cetăți etc. și Patrimoniul imaterial: Folclor, tradiții, sărbători tradiționale, jocuri șa., Călușarul, Doina, Tehnici artisitice folosite la ceramica Horezu, Colindatul de ceată Bărbătească acestea sunt înscrise și pe lista patrimoniului UNESCO.

 • Pentru fiecare secţiune se acordă premiile I, II, III şi menţiune în proporţie de 25% din numărul de participanţi pe secţiune. Elevii care nu obtin premii si mentiuni vor primi diplome de participare.

 • Nu este permis ca un elev să participe la mai multe secţiuni cu lucrări care să reprezinte acelaşi obiectiv din patrimoniul local/naţional.

 • Rezultatele se afișeaza pe site-ul Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău până la data de 30.05.2019.

 • Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor poștale, respectiv pentru întârzieri și pierderi datorate acestora.

 • Este permisă și trimiterea scanată a diplomelor pentru a se evita "pierderea" acestora pe traseu.

!!!!!De reținut!!!!!

Înscrierea elevilor  în concurs se face de către profesorul coordonator al lucrării, pe baza fişei de înscriere, prezente la finalul regulamentului în perioada 15.02.2019- 18.03.2019 ( 18 martie 2019 să fie ultima dată a poștei).

Fiecare şcoală va trimite un plic cu desenele realizate de elevi  în vederea jurizării dar și a realizării unei expoziţii. Ppt-urile pot fi trimise on-line împreună cu fișa de înscriere completată la adresa gagiunicoletaadelina@yahoo.com  sau pe CD la adresa concursului.

Opțional, puteți trimite și acordul de parteneriat de la sfârșitul prezentului regulament în dublu exemplar, semnat și ștampilat de unitatea dumneavoastră – un exemplar rămâne la organizatori, iar un exemplar se întoarce la participanți împreună cu diplomele și adeverințele obținute.

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ!

 • Conținutul unui plic A4/colet: desene/colaje/lucrare sau cd-ul cu ppt-ul, fișa de înscriere completată, acordul de parteneriat în dublu exemplar ștampilat și semnat și un  plic format A4 autoadresat şi timbrat pentru trimiterea diplomelor.

Coordonator proiect: prof. documentarist MARIN NICOLETA-ADELINA

Date de contact:

E-mail trimitere lucrări: gagiunicoletaadelina@yahoo.com

Tel. 0766.542.145

Adresă trimitere lucrări:

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău

str. Horticolei, nr. 50, localitatea Buzău, jud. Buzău

pentru concursul VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI,

în atenția d-nei prof. doc. MARIN NICOLETA-ADELINA

Succes!

 


VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI, ediția a II-a – 2018

Concursul este cuprins in CAERI 2018, poziția 620

 

Concursul interjudețean ”Valori patrimoniale românești”, ediția a II-a – 2018 se va desfășura în Centrul de documentare și informare din cadrul Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău, pe data de 23 martie 2018.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Secţiuni:

I. PREZENTĂRI POWER-POINT DESPRE UN OBIECTIV DIN PATRIMONIUL LOCAL SAU NAŢIONAL CARE POATE FI PROMOVAT.

I.1. Condiţii de participare

Pot participa elevi din:

• învăţământul gimnazial

• învățământul liceal.   

            Înscrierea elevilor  în concurs se face de către profesorul coordonator al lucrării, la adresa de e-mail  gagiunicoletaadelina@yahoo.com pe baza fişei de înscriere, prezente la finalul regulamentului. O prezentare PPT poate fi realizată de unul sau maxim trei elevi, coordonați de un cadru didactic, aceștia pot participa cu o singură prezentare.

Cadrul didactic coordonator din fiecare şcoală va trimite un cd cu toate ppt-urile elevilor participanţi la concurs şi câte un plic format A4 autoadresat pentru trimiterea diplomelor.

I.2. Jurizare

Echipa de evaluare  va fi alcătuită din cadre didactice preuniversitare, inspectori școlari, personalități locale  și specialiști în domeniul patrimonial. Notele se vor acorda de la 1-10 şi vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Slide-urile respectă următoarea structură: tema prezentării, numele şcolii, al echipei şi al profesorului coordonator, conținutul şi bibliografia (va fi cuprinsă pe ultimul slide).

- Slide-urile sunt bine structurate.

- Slide-urile sunt minim şapte și maxim 12.

- Slide-urile au o grafică adecvată.

- Conţinuturile sunt corecte din punct de vedere ştiinţific.

- Este respectată ortografia, punctuaţia şi scrierea cu diacritice.

- Este menţionată bibliografia utilizată şi au fost respectate legile dreptului de autor.

II. DESENE  REPREZENTÂND UN OBIECTIV DIN PATRIMONIUL LOCAL SAU NAȚIONAL CARE POATE FI PROMOVAT.

II.1. Condiţii de participare

Pot participa elevi din:

a) Învăţământul preşcolar

b) Învăţământul primar

c) Învăţământul gimnazial

d) Învăţământul liceal

Un cadru didactic poate coordona maxim 3 desene, realizate de elevi diferiți. Desenele trebuie să fie realizate pe hârtie format A4, să respecte tehnica desenului sau a picturii, să fie realizate cu carioca, cu creionul sau în acuarelă cu pensula. Ele vor fi trimise în plic sigilat  format A4, care conţine şi un plic autoadresat,  pe adresa şcolii organizatoare, însoţite de fişa de înscriere (și de acordul de parteneriat, acesta este opțional). Fiecare desen va avea scris pe verso: titlul desenului, numele şi prenumele autorului, unitatea școlară, clasa/grupa şi numele coordonatorului. Desenele, realizate de concurenţi trebuie să fie originale și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri.

Organizatorii primesc acordul participantului de a folosi, reproduce, expune și distribui desenele participante la concurs. Acestea nu vor fi restituite, ele făcând dovada participării la concurs.

Copiii din învățământul preşcolar şi primar,  vor permite cadrului didactic coordonator să completeze formularul de înscriere după obţinerea acordului părintelui sau tutorelui.

 

II.2. Jurizare:

            Echipa  de jurizare va avea în vedere relevanţa desenelor pentru tema dată, originalitatea, mesajul transmis şi încadrarea în cerinţele de mai sus. Se vor selecta cele mai bune desene din care se vor stabili premiile şi menţiunile. Desenele câștigătoare vor fi publicate pe site-ul liceului organizator la secțiunea Din activitatea C.D.I.. De asemenea, lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul şcolii organizatoare şi în buletinul informativ al proiectului.

III. Precizări finale

-          Pentru o mai bună înțelegere voi da câteva exemple de valori patrimoniale - Patrimoniul material: manuscrise, incunabule, cărți rare si cărți vechi, cărți cu valoare bibliofila, descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație si harnașament, arme, însemne funerare, obiecte cu valoare memorialistica, obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, ponduri, decorații, insigne, sigilii, brevete, mărci poștale, drapele si stindarde, piese epigrafice, fotografii, clișee fotografice, filme, înregistrări audio si video, instrumente muzicale, uniforme militare si accesorii ale acestora, obiecte cu valoare tehnica, pictura, sculptura, grafica, desen, muzeu, mănăstiri, cetăți etc. și Patrimoniul imaterial: Folclor, tradiții, sărbători tradiționale, jocuri șa., Călușarul, Doina, Tehnici artistice folosite la ceramica Horezu, Colindatul de ceată Bărbătească acestea sunt înscrise și pe lista patrimoniului UNESCO.

-          Pentru fiecare secţiune se acordă premiile I, II, III şi menţiune în proporţie de 25% din numărul de participanţi pe secţiune. Elevilor care nu obțin premii si mențiuni li se vor acorda diplome de participare. Fiecare cadru didactic va primi adeverinţă şi o diplomă ce atestă calitatea de  coordonator al lucrărilor elevilor participanţi.

-          Nu este permis ca un elev să participe la mai multe secţiuni cu lucrări care să reprezinte acelaşi obiectiv din patrimoniul local/naţional.

-          Rezultatele se afișează pe site-ul Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău până la data de 30.05.2018.

-          Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor poștale, respectiv pentru întârzieri și pierderi datorate acestora.

-          Este permisă și trimiterea scanată a diplomelor/adeverințelor pentru a se evita "pierderea" acestora pe traseu.

De reținut!

Înscrierea elevilor  în concurs se face de către profesorul coordonator al lucrării, pe baza fişei de înscriere, prezente la finalul regulamentului în perioada 15.02.2018- 15.03.2018.( 15 martie 2018 să fie ultima dată a poștei).

Fiecare şcoală va trimite un plic cu desenele realizate de elevi  în vederea jurizării dar și a realizării unei expoziţii. Ppt-urile pot fi trimise on-line împreună cu fișa de înscriere completată la adresa gagiunicoletaadelina@yahoo.com  sau pe cd la adresa concursului.

Opțional, puteți trimite și acordul de parteneriat de la sfârșitul prezentului regulament în dublu exemplar, semnat și ștampilat de unitatea dumneavoastră – un exemplar rămâne la organizatori, iar un exemplar se întoarce la participanți împreună cu diplomele și adeverințele obținute.

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ!

-          Conținutul unui plic A4: desene sau cd-ul cu ppt-ul, fișa de înscriere completată, acordul de parteneriat în dublu exemplar ștampilat și semnat și un  plic format A4 autoadresat şi  timbrat pentru trimiterea diplomelor și adeverințelor.

Coordonator proiect: prof. documentarist MARIN NICOLETA-ADELINA

Date de contact:

E-mail trimitere lucrări: gagiunicoletaadelina@yahoo.com

Tel. 0766.542.145

Adresa trimitere lucrări:

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău

str. Horticolei, nr. 50, localitatea Buzău, jud. Buzău

-          pentru concursul VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI,  în atenția d-nei prof. doc. MARIN NICOLETA-ADELINA

 

Succes!

 

 

VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI, ediția I – 2017

 
 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului interjudeţean

VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI, ediția I – 2017

CUPRINS IN CAERI 2017, POZIȚIA 356

 

Concursul interjudețean ”Valori patrimoniale românești”, ediția I – 2017 se va desfășura în Centrul de documentare și informare din cadrul Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău, pe data de 18 mai 2017.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Secţiuni:

I. PREZENTĂRI POWER-POINT DESPRE UN OBIECTIV DIN PATRIMONIUL LOCAL SAU NAŢIONAL CARE POATE FI PROMOVAT.

I.1. Condiţii de participare

Pot participa elevi din:

• învăţământul gimnazial

• învaţământul liceal.   

            Înscrierea elevilor  în concurs se face de către profesorul coordonator al lucrării, la adresa de e-mail  gagiunicoletaadelina@yahoo.com pe baza fişei de înscriere, prezente la finalul regulamentului. O prezentare PPT poate fi realizată de unul sau maxim trei elevi, coordonați de un cadru didactic, aceștia pot participa cu o singură prezentare.

Cadrul didactic coordonator din fiecare şcoală va trimite un cd cu toate ppt-urile elevilor participanţi la concurs şi câte un plic format A4 autoadresat pentru trimiterea diplomelor.

I.2. Jurizare

Echipa de evaluare  va fi alcătuită din cadre didactice preuniversitare, inspectori școlari, personalități locale  și specialiști în domeniul patrimonial. Notele se vor acorda de la 1-10 şi vor avea în vedere următoarele aspecte:

- Slide-urile respectă următoarea structură: tema prezentării, numele şcolii, al echipei şi al profesorului coordonator, conținutul şi bibliografia (va fi cuprinsă pe ultimul slide).

- Slide-urile sunt bine structurate.

- Slide-urile sunt minim şapte și maxim 12.

- Slide-urile au o grafică adecvată.

- Conţinuturile sunt corecte din punct de vedere ştiinţific.

- Este respectată ortografia, punctuaţia şi scrierea cu diacritice.

- Este menţionată bibliografia utilizată şi au fost respectate legile dreptului de autor.

II. DESENE  REPREZENTÂND UN OBIECTIV DIN PATRIMONIUL LOCAL SAU NAȚIONAL CARE POATE FI PROMOVAT.

II.1. Condiţii de participare

Pot participa elevi din:

a) Învăţământul preşcolar

b) Învăţământul primar

c) Învăţământul gimnazial

d) Învăţământul liceal

Un cadru didactic poate coordona maxim 3 desene, realizate de elevi diferiți. Desenele trebuie să fie realizate pe hârtie format A4, să respecte tehnica desenului sau a picturii, să fie realizate cu carioca, cu creionul sau în acuarelă cu pensula. Ele vor fi trimise în plic sigilat  format A4, care conţine şi un plic autoadresat,  pe adresa şcolii organizatoare, însoţite de fişa de înscriere (și de acordul de parteneriat, acesta este opțional). Fiecare desen va avea scris pe verso: titlul desenului, numele şi prenumele autorului, unitatea școlară, clasa/grupa şi numele coordonatorului. Desenele, realizate de concurenţi trebuie să fie originale și să nu mai fi fost premiate la alte concursuri.

Organizatorii primesc acordul participantului de a folosi, reproduce, expune și distribui desenele participante la concurs. Acestea nu vor fi restituite, ele făcând dovada participării la concurs.

Copiii din învăţămantul preşcolar şi primar,  vor permite cadrului didactic coordonator să completeze formularul de înscriere după obţinerea acordului părintelui sau tutorelui.

 

II.2. Jurizare:

            Echipa  de jurizare va avea în vedere relevanţa desenelor pentru tema dată, originalitatea, mesajul transmis şi încadrarea în cerinţele de mai sus. Se vor selecta cele mai bune desene din care se vor stabili premiile şi menţiunile. Desenele caştigătoare vor fi publicate pe site-ul liceului organizator la secțiunea Din activitatea C.D.I.. De asemenea, lista caştigătorilor va fi publicată pe site-ul şcolii organizatoare şi în buletinul informativ al proiectului.

III. Precizări finale

-          Pentru o mai bună înțelegere voi da câteva exemple de valori patrimoniale - Patrimoniul material: manuscrise, incunabule, carti rare si carti vechi, carti cu valoare bibliofila, descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, insemne funerare, obiecte cu valoare memorialistica, obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, marci postale, drapele si stindarde, piese epigrafice, fotografii, clisee fotografice, filme, inregistrari audio si video, instrumente muzicale, uniforme militare si accesorii ale acestora, obiecte cu valoare tehnica, pictura, sculptura, grafica, desen, muzeu, mănăstiri, cetăți etc. și Patrimoniul imaterial: Folclor, tradiții, sărbători tradiționale, jocuri șa., Călușarul, Doina, Tehnici artisitice folosite la ceramica Horezu, Colindatul de ceată Bărbătească acestea sunt înscrise și pe lista patrimoniului UNESCO.

-          Pentru fiecare secţiune se acordă premiile I, II, III şi menţiune în proporţie de 25% din numărul de participanţi pe secţiune. Elevilor care nu obtin premii si mentiuni li se vor acorda diplome de participare. Fiecare cadru didactic va primi adeverinţă şi o diplomă ce atestă calitatea de  coordonator al lucrărilor elevilor participanţi.

-          Nu este permis ca un elev să participe la mai multe secţiuni cu lucrări care să reprezinte acelaşi obiectiv din patrimoniul local/naţional.

-          Rezultatele se afișeaza pe site-ul Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău până la data de 30.05.2017.

-          Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor poștale, respectiv pentru întârzieri și pierderi datorate acestora.

-          Este permisă și trimiterea scanată a diplomelor/adeverințelor pentru a se evita "pierderea" acestora pe traseu.

De reținut!

Înscrierea elevilor  în concurs se face de către profesorul coordonator al lucrării, pe baza fişei de înscriere, prezente la finalul regulamentului în perioada 15.04.2017- 05.05.2017.(05.05.2017 să fie ultima dată a poștei).

Fiecare şcoală va trimite un plic cu desenele realizate de elevi  în vederea jurizării dar și a realizării unei expoziţii. Ppt-urile pot fi trimise on-line împreună cu fișa de înscriere completată la adresa gagiunicoletaadelina@yahoo.com  sau pe cd la adresa concursului.

Opțional, puteți trimite și acordul de parteneriat de la sfârșitul prezentului regulament în dublu exemplar, semnat și ștampilat de unitatea dumneavoastră – un exemplar rămâne la organizatori, iar un exemplar se întoarce la participanți împreună cu diplomele și adeverințele obținute.

PARTICIPAREA ESTE GRATUITĂ!

-          Conținutul unui plic A4: desene sau cd-ul cu ppt-ul, fișa de înscriere completată, acordul de parteneriat în dublu exemplar ștampilat și semnat și un  plic format A4 autoadresat şi  timbrat pentru trimiterea diplomelor și adeverințelor.

Coordonator proiect: prof. documentarist MARIN NICOLETA-ADELINA

Date de contact:

E-mail trimitere lucrări: gagiunicoletaadelina@yahoo.com

Tel. 0766.542.145

Adresa trimitere lucrări:

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău

str. Horticolei, nr. 50, localitatea Buzău, jud. Buzău

-          pentru concursul VALORI PATRIMONIALE ROMÂNEȘTI,  în atenția d-nei prof. MARIN NICOLETA-ADELINA

 

Succes!